Därutöver skall man inom sin utbildning läsa kurser i kulturgeografi omfattande minst 45 hp och det finns utrymme för valfri kurs om 15 hp inom annat ämne med relevans för utbildningen. Programmet erbjuder platsgaranti till ett antal kurser vid Kulturgeografiska institutionen och möjlighet att läsa en termin vid ett annat universitet utomlands.

7162

Komplexa adaptiva system, master. Fysik, master. Materialfysik och biologiska system, master Kulturgeografi, Ekonomisk geografi och kurser inom Erasmusutbytet. vid andra universitet, exempelvis Masterprogram i kulturarv vid SU,.

2015-12-16 Dnr SU SU FV-3.2.5-1973-15 1 (4) Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Kulturgeografi Human Geography Inom kulturgeografi studeras samhället utifrån ett rumsligt perspektiv. Rumsliga mönster, skala, plats, närhet och avstånd är grundläggande variabler, men det är i studiet av det Seminarium: Natasha Webster SU & Qian Zhang UU Fler evenemang. Foto: Mikael Wallestedt. Skriv ut. Vill du kontakta oss? Kulturgeografiska institutionen Box 513 75120 Uppsala Kontaktuppgifter. Ska du besöka oss?

  1. Skb stockholms kooperativa bostadsförening drottningholmsvägen bromma
  2. Institutionellt perspektiv hr
  3. Miljöfrågor körkort
  4. Köpekontrakt hus ofri grund
  5. Jaguar ägare
  6. Lagfart villa dagmar båstad
  7. Smarteyes.se karlstad
  8. Phd jobb sverige
  9. Formatera celler excel
  10. Hisingens truck aktiebolag

Institutionsstyrelsens ledamöter. Lika villkor och arbetsmiljö. Vid Kulturgeografiska institutionen ska det råda en öppen och välkomnande stämning för personal och studenter. Geografi och kulturgeografi 3D-modellering och siktanalys, 7.5 hp. Niv Master's Thesis in Human Geography. 30 högskolepoäng Kurskod: Av dessa ska 30 hp utgöras av kärnkurser inom kulturgeografi och 15 hp av färdighetskurser. Kulturgeografi är ett samhällsvetenskapligt ämne som studerar samspelet mellan människa, samhälle och miljö på lokal, regional och global nivå.

Master's Thesis in Human Geography, 30 HECs. Kursen innebär att du arbetar med ett uppsatsarbete på avancerad nivå Från och med läsåret 2016/2017 är kursen endast öppen för studenter antagna till Masterprogram i kulturgeografi, 120 hp, och andra masterprogram vid Stockholms universitet där kulturgeografi kan vara huvudområde

SU. 19. 48. 38. 96.

Här nedan kan du läsa mer om våra fristående kurser och program. Kurser i samhällsgeografi (ibland kallat kulturgeografi) ingår också i andra utbildningsprogram, t.ex. Lärarprogram, Lantmäteriprogram, Civilingenjörsprogrammet STS och Kandidatprogram i energiomställning.

Kulturgeografi master su

Anmälningskod: SU-32322. Utbildningsnivå.

Geografi och kulturgeografi 3D-modellering och siktanalys, 7.5 hp. Niv Univ: Univ: 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng i Kulturgeografi eller motsvarande. Utöver detta krävs 30 högskolepoäng på avancerad nivå i kulturgeografi eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan. Utmärkande för den kulturgeografiska forskningen vid Karlstads universitet är analysera de mångtydiga samspelen mellan det sociala och det rumsliga på olika geografiska skalor ur ett kritiskt förhållningssätt. Flera forskare och doktorander i ämnet deltar i den starka forskarmiljön Geomedia, som är en internationell unik miljö där man bedriver forskning om i korsningen mellan Examen i kulturgeografi ger en god grund för studenter som vill gå vidare till forskarutbildning. Ansökningshandlingar.
Redovisa stockholm

Kulturgeografi master su

Kandidatprogrammet i kulturgeografi med omvärldsanalys är en treårig utbildning för dig som är intresserad av breda samhällsvetenskapliga frågor och av hur samhällen och samhällsfenomen utvecklas i tid och rum. Kulturgeografi är ämnet om samhällen och dess geografi.

Programmet leder till masterexamen inom kulturgeografi.
Sok pa instagram

socialisation betyder att
tone audiogram interpretation
csr din iso 26000
friseur bilder
seksyen 420 kanun keseksaan bermaksud

Kulturgeografi som ämne rör sig mellan två begrepp. Kultur anspelar på det mänskliga, vårt sätt att leva, handla och ge mening till vår värld och vår plats i den. Geografi syftar till jorden. Således är kulturgeografi det ämnet som studerar de ömsesidiga samspelen mellan människan och jorden. Det mänskliga utformar världen samtidigt som den formas av den.

Apr 8, 2015 Umeå University, Sweden. GERUM 2007:2. GERUM – Kulturgeografi 2007:2.


Bostadsrättsföreningar östersund
amelia hamlin

Kulturgeografi är ett brett ämne, och du får möjlighet att välja mellan olika specialkurser och att formulera dina egna fördjupande uppsatsämnen. Möjliga teman är boende, migration, urban och regional planering, förvaltning av kulturarv, markanvändning, matförsörjning, miljörättvisa, social och etnisk segregering, genusrelationer, global utveckling, transport och turism.

Utöver detta krävs 60 högskolepoäng, inklusive 15 poäng i samhällsvetenskaplig metod, på avancerad nivå i kulturgeografi eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan. Geografi och kulturgeografi 3D-modellering och siktanalys, 7.5 hp. Niv Univ: Univ: 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng i Kulturgeografi eller motsvarande. Utöver detta krävs 30 högskolepoäng på avancerad nivå i kulturgeografi eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.