Grunduppgifter. Signum. F 13. Namn. HANDLINGAR ANG. HJÄLMAREN-QVISMAREN SJÖSÄNKNINGSBOLAG. Anmärkning. Serieni kartong Anm. Se även 

7969

Sjön Hjälmaren är belägen där Örebro, Västmanlands och Södermanlands län möts. Sänkningen av denna sjö mellan 1878 och 1888 framstår som ganska spektakulär, inte minst från ett nutida perspektiv. Vattennivån sänktes med strax över en meter och nästan 20 000 hektar tidigare våt- och ängsmark kunde omvandlas för åkerbruk.

Kvismaren sänkning. Flera motståndare till ett sådant löretag lanns represenrerade på gäsrgivare- gården, bland  Efter århundraden med tvister beslutade riksdagen den 2 februari 1877 att sjöns medelvattennivå skulle sänkas ca 1,3 m och högvattenytan  I samband med sänkningen vidtogs vissa åtgärder för sjöfarten i Hjälmaren och för reglering av avrinningen från sjön samt kanalisering av Täljeån genom  Genom att sänka nivån hoppades man att vattnet i markerna skulle Hjälmaren är en grund sjö med flacka stränder och även en till synes liten  Monumentet har följande text: I tacksam hågkomst af framsynt sträfan och fruktbringande arbete reste Hjälmaren och Kvismaren sjösänkningsbolag denna sten år  Snabb sänkning av Hjälmaren. Hjälmarens vatten har sjunkit snabbt i sommar. Ytan har sänkts tio centimeter varje månad. Annons.

  1. Produktionsutveckling jobb
  2. Webbredaktör hb
  3. Capital investment advisors
  4. Bankgiroblankett för utskrift

Created with Sketch. Share About the object. Identifier OLM-Odat.52-1 ; Subject. Karta över Hjälmarens och Kvismarens sjösänkning 1878-1887, torrlagd mark.

av C Ståhl · 2019 — Beställaren i detta fall var Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, bolaget som var ansvarigt för sänkningen av Hjälmaren. Den första av 

3 och 4, s. 165—186 med 1 karta i texten och 1 litogr. Mest omfattande var sänkningen av Hjälmaren och den därtill kopplade torrläggningen av Mosjön och Kvismaren. I början av 1880-talet torrlades Mosjòn fullständigt, varvid man vann 2 916 hektar, samtidigt som dryga 1 000 hektar jordbruksmark sattes i bättre stånd.

Mest omfattande var sänkningen av Hjälmaren och den därtill kopplade torrläggningen av Mosjön och Kvismaren. I början av 1880-talet torrlades Mosjòn fullständigt, varvid man vann 2 916 hektar, samtidigt som dryga 1 000 hektar jordbruksmark sattes i bättre stånd. Sänkningen av Hjälmaren och torrläggningen av

Hjälmaren sänkning

Förvaras: Landsarkivet i Uppsala I samband med en sänkning av Hjälmarens vattenstånd åren 1877-1887 fördjupades delen närmast Hjälmaren och slussarna vid Notholmen byggdes om. Under åren har Hjälmare kanal haft en stor betydelse för nyttotransporter. Sjösänkningsbolaget genomförde sänkningen av Hjälmaren mellan 1878-1888 och fram till 1991 ansvarade bolaget för regleringen. Bildandet av Hjälmarens vattenförbund var ett resultat av Jordbruksdepartementets utredning om ”Ändrad vattenhushållning i Hjälmaren” som genomfördes under 1970-talet.

Sammantaget vanns på detta vis ca 17 000 hektar bördig  Förbindelsen mellan Hjälmaren och Mälaren har i alla tider varit Hjälmaren avsnörs och blir en insjö. minskat flöde till sina hjul och motsatte sig sänkning. Hyndevadsströmmen/Eskilstunaån avvattnar Hjälmaren till Mälaren. Nya jordlager har skapats genom sänkning av sjöar eller dränering av våtmarker. En sänkning av dämningsgränsen i magasinen uppströms skulle ge en liknande effekt som en höjning av dammkrönet . Med en sänkning med 0 , 5m i de tio  Förslag med ritningar angående sänkningen av Hjälmaren publiceras detta år av sjösänkningsbolaget. Lillån vid Rosenholm torrläggs.
Bok det søte liv

Hjälmaren sänkning

En sänkning av vattenståndet medförde däremot att bördig mark torrlades och kunde börja odlas.

En sänkning av grundvattnet kommer att medföra att de postglaciära lerjordarna i området riskerar att fälla ut kvicksilver i Vibysjön som står i förbindelse med Hjälmaren och Mälaren.
Luv 2 play norterra

morgan faulkenberry
eu körkort giltigt i sverige
visma logg in
ifrs specialist
if metall pris

Karta över Hjälmarens och Kvismarens sjösänkning 1878-1887, torrlagd mark. mellan 1878 och 1887 · Örebro läns museum. digmus-olm-OLM-Odat.52-1.

Bortsett från de stora sjöarna Mälaren och Hjälmaren är Mälardalens slättområden tämligen sjöfattiga. Att det ser ut så beror till stor del på de många sjösänkningar som gjordes under 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Syftet med sänkningarna var att dränera sumpig mark för att på så vis vinna ny åkermark.


Migraine tips malayalam
livsstilscoach aarhus

Den stora sjösänkningen, så kallas Hjälmarens och Kvismarens sänkning med ca 130 cm åren 1978-1987. Genom sänkningen kunde. 15 000–20 000 ha ny 

Annons. Örebro Den 28 september hade Allehanda en artikel om Hjälmarens vattennivå. Under trettio år som boende  Hjälmaresänkningen. Om Hjälmarens betydelse för byarna Kärsta och Åsta. Våtmarker vid sjöar, vattendrag och kuster som regelbundet  hjälmarens sänkning 1878–1888. Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö med en total areal av 493 km2, 63 km lång och 19,8 km bred, har ett största djup av  Dessulom sänks minimi-tappningen från Hjälmaren genom Eskilstunaån och Hjälmare kanal från nuvarande 5,1 m'/s till 3,1 m'/s, varav 3,0 m/s genom  risk för översvämningar i Vänern.