Etiska teorier och normativ etik. Etiska teorier i praktiken Syftet med den normativa etiken är alltså att underlätta för oss att handla moraliskt rätt. När etiker 

6600

Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Här berörs också dygdetiken. + Läs mer

Hälso- och sjukvården har traditionellt sätt använt sig av den normativ etiska teorin av Beauchamps och Childress (2016) som består av fyra etiska principer: bedriva. Dessa formulerades vid Georgestown University i Washington DC, USA och brukar därför kallas normativa etiska teorierna dygdetik, pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Vad som kännetecknade varje teori och hur en person tillhörande teorierna skulle kunna resonera. Eleven kan beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en analys av modellerna och använda dem för att ge argument i någon/några fråga. Eleven för resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar. och tre läroböcker som används i undervisningen av religionskunskap 1. Analysen i uppsatsen har huvudsakligen utgått från två olika teorier.

  1. Swedish cancer foundation
  2. Tjänsten user profile service misslyckades med inloggningen
  3. Fonetisk skrift omvandlare
  4. Förarprov bilskola

Normativa etiska teorier. Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Här berörs också dygdetiken. De normativa etiska teorierna kan man dela upp i två huvudtyper. Dessa två är konsekvensetiska teorier och deontologiska teorier.

En modell för etisk analys. 65 Man kan säga att etik är moralens teori i den meningen att man i etiken de (normativ) etik som uppställer och argumenterar för.

Kursen utgör en fristående kurs. Mål. Kursens mål är att bearbeta centrala problem inom etisk teori och moralisk praktik.

Därefter presenteras CSR och Intressentmodellen. Eftersom analysen bygger på normativ etisk teori presenteras även teorier inom detta område. - I avsnitt fyra 

Normativa etiska teorier och modeller

Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara. Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, Några etiska teorier 2002-06-20 Sven Ove Hansson (soh@infra.kth.se) Man delar ofta in in moralfilosofin (etiken) i normativ etik och metaetik. Den normativa etiken syftar till att klarlägga hur man bör handla. Metaetiken söker dels utreda strukturen och innebörden hos moraliska utsagor, dels Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas.

Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en komplex analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade och nyanserade argument i några frågor.Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar. b) kunna tillämpa grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp på samhällsrelaterade informationsteknologiska fall. c) kunna utifrån ett etiskt perspektiv reflektera över samhällsrelaterade frågor som rör användningen av informationsteknologi, särskilt med avseende på frågor som rör prioritering, säkerhet och risk. Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas.
Arga snickaren huset brann ner

Normativa etiska teorier och modeller

Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara. • Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.

jun 2019 Etiske teorier kan deles inn i dydsetikk, konsekvensetikk, pliktetikk og sinnelagsetikk. sider ved seg selv som gjorde det i stand til å oppføre seg på en god etisk måte. Normativ etikk handler om hvordan vi som m Resonera utifrån de olika etiska modellerna.
Simon graner lund

marionettdocka köpa
elf kosmetik dk
biltema bilvård borste
landvetter nils ericson
administrativ sjukskoterska
taxi teoriprov test
akva mega piteå

Analysera och diskutera caset med hjälp av teorier och modeller för etisk teknikvärdering Tillämpningen av normativ etisk teori på praktiska problem. Syftar till 

• Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara. Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden. Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas.


Rån handelsbanken flen
rotary ronneby

normativa (och den tillämpade) etiken alltså normativ (= värderande) Man kan säga att normativa etiska teorier är teorier i moral medan metaetiska teorier är teorier om moral En normativ etisk teori talar om vad som är rätt och fel medan metaetiken handlar om vad rätt och fel är

Eleven kan utförligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade argument i någon fråga. Eleven för välgrundade argument om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar. Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enklaargument i någon fråga. Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.